top of page

GINOP 3.1.2-8-2-4-16

Alapadatok:

kedvezményezett neve: Woodpecker Software Szolgáltató, Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
projekt címe: Woodpecker Software Kft. export piacon történő megjelenésének megvalósítása.
szerződött támogatás összege: 20 707 590 Ft.
támogatás mértéke (%-ban): 39,99%
projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.12.31.
projekt azonosító száma: GINOP-3.1.2-8-2-4-16-2017-00057

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja:

A hazai ERP piacon cégünk sikerrel jelent meg újszerű megközelítésével, amelyet jól mutat, hogy működésünk során minden 3-4 évben sikerrel dupláztuk meg árbevételünket. A fejlődési ütem fenntartása a következő néhány évben a tulajdonosok és a vállalkozás ügyvezetésének meglátása alapján tisztán a hazai piacon már nem fenntartható, így a projekt megvalósításának hátterét elsősorban az a tulajdonosi szándék adja, amely a vállalkozás számára az elért növekedési dinamika fenntartását tűzi ki célként. A projekt hosszú távú célja, hogy a brit piacra lépéssel egy olyan üzleti és értékesítési know-how-t szerezzen a Woodpecker, amit további piacok megszerzését megkönnyíti, ugyanis hosszú távon a Woodpecker nemzetközi terjeszkedésben gondolkodik, ami az Egyesült Királyságon túl más országokra is kiterjed (pl. USA, Németország, Kanada, Ausztrália, stb.)

A projekt számszerűsíthető eredményeit a következőkben foglaljuk össze:

-    Várhatóan elért vállalkozások száma 2018-ban: üzleti kapcsolatépítő rendezvényeken keresztül: 600; kiállításokon keresztül 1000; online és közösségi marketingen keresztül a magyar statisztikákból kiindulva: 3 000 kattintás (50 lead); telefonos tárgyalásszervezésen keresztül: 3000 (70 lead).
-    Létrejövő ügyféltalálkozók száma 2018-ban: 60 üzleti kapcsolatépítő rendezvény; ebből létrejön 70 személyes ügyféltalálkozó
-    Generált lead-ek száma 2018-ban: személyesen elért (kapcsolatépítés, kiállítások): 60 lead, ebből: 30 aktív vagy eseti viszonteladó, 30 végfelhasználó; online marketingen keresztül: 50 lead, mind végfelhasználó; telefonos tárgyalásszervezésen keresztül: 70 lead, mind végfelhasználó
-    Generált megbízások száma 2018-ban: 18 megbízást tervezünk

 

A fejlesztés részletes szakmai tartalma:

A projekt előkészítése 2016-ban megkezdődött. Jelenleg egy fő kereskedelmi képviselőt alkalmazunk az Egyesült Királyságban és ennek eredményeként már több potenciális ügyféllel tárgyalunk. Az előkészítés során sikerrel mértük fel a piacra lépés lehetséges formáit, amelynek eredményeként állt össze jelen pályázati projekt tartalma. Az előkészítés során felmértük, hogy a hazai piacon tapasztalt sajátosságok milyen mértékben jellemzik a megcélzott exportpiacot és nem találtunk jelentős eltéréseket a célcsoport attitűdjét, igényeit vizsgálva. Az Egyesült Királyság gazdaságát a következő években az Európai Unióból történő kilépés folyamata fogja meghatározni, amely várhatóan jelentősen befolyásolja a KKV szegmens belső szerkezetét, működését. A Közös Piacból történő kilépés egyes piaci szegmensekben visszalépést, más területeken viszont jelentős fejlődést hozhat. A Woodpecker Kft ERP rendszereit a hazai piacon elsősorban gyártó és agrár cégek használják. Mindkét területen a Brexit jelentősen befolyásolja a vállalkozások piaci helyzetét, működését. Az agrár támogatások rendszerének megváltozása, illetve az EU piacaihoz való hozzáférés módjának változása várhatóan a brit KKV szektor számára a hatékonyság iránti igény növekedése mellett a nyilvántartási rendszer átalakulását is hozza majd, amely fejlesztési igényként fog jelentkezi a vállalatirányítási rendszerek területén is. Tekintettel arra, hogy ezen változások a piacon alig néhány év alatt következnek be a Woodpecker Kft által kínált rendszerek rugalmassága felértékelődik a célpiacon.

 

Ennek megfelelően célunk, hogy egy hatékonyan ügyfél akvizíciós módszertant alakítsunk ki építve a projekt előkészítés tapasztalataira. A projekt főbb lépései:

 

-Műszaki fejlesztési feladatok: Tekintettel arra, hogy a Woodpecker technológiája nem dobozos termékekre épül az export piaci megjelenés technológiai előkészítése csak korlátozott fejlesztési igényeket generál. Ez elsősorban a rendszer alapvető honosítási feladataira épül. Ez megában foglalja a megfelelő rendszerelemekben foglalt tartalmak angol nyelvre történő fordítását, a megfelelő mértékegységek, átszámítási szabályok érvényesítését, lokalizálását. A fejlesztési feladatok közül kiemelkedik a rendszer számviteli moduljának fejlesztése mivel ebben az esetben az angolszász könyvelési sztenderdeknek megfelelő működést kell kialakítanunk.

 

-Piacra lépés előkészítése: A piacra lépés előkészítése a projekt előkészítés során megfelelően megalapozottá vált. E tevékenységi körben elsősorban piackutatási és értékesítési módszertani tudástőke felhalmozása a célunk. A projekt keretei között elkészítjük azokat az értékesítés támogató tartalmakat, amelyek a piaci megjelenéshez szükséges, beleértve egy új, a brit sajátosságokhoz igazított angol nyelvű weblap, valamint a különböző rendszerleírások testreszabott formátumban történő előkészítését. Fontos eleme a projektnek az értékesítési módszertan kidolgozása. Ennek alapja egy megfelelő célpiaci szegmentáció kialakítása, amely alapján kialakítható az értékesítési stratégia, meghatározható a megfelelő marketing mix, valamint az alkalmazandó értékesítési csatornák rendszere. A piacra lépés előkészítésének központi eleme továbbá a marketing tevékenységünk szakmai megalapozása, cégünk célpiac számára kínált fontosabb üzeneteinek meghatározása, a Woodpecker rendszerek által kínált előnyök célpiaci keretek közötti újradefiniálása, a megfelelő értéküzenetek kialakítása.

 

-Leadflow generálás: A projekt harmadik fő tevékenységi eleme a leadflow generálás. Ennek egyik első eszköze az üzleti network építés különböző kapcsolatépítő szervezetek (pl. BNI) rendszerében, amelyet a projekt keretei között további elemekkel kívánunk kiegészíteni. Az előkészítés során szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy az értékesítés egyik sikeres csatornája a BNI hálózata, amelynek cégünk hosszabb ideje aktív tagja. Ennek lényege, hogy rendszeres networking rendezvények segítségével közvetlenül tudunk találkozni potenciális ügyfeleinkkel. A leadflow generálás eszközrendszerének központi eleme továbbá a célzott marketing tevékenység. Tanácsadók bevonásával online és telefonos direktmarketing kampányt tervezünk megvalósítani, amely egyrészt magába foglalja a célpiaci szereplőkhöz kapcsolódó kontakt listák megszerzését, generálását, a megfelelő direktmarketing csatornák feltérképezését és realizálását, a célcsoport pontosítását és az eléréséhez szükséges kampány eszközök kialakítását. Ezekre építve a projekt keretei között végzünk célzott marketing tevékenységet, amelynek eredményeként létrejön az értékesítés alapját jelentő leadflow.

 

-Viszonteladói hálózat kialakítása: A célpiaci megjelenésre a leadflow generálás mellett fontos eszköz a közvetítői hálózat létrehozása, amelyben a célpiacon megfelelő jelenléttel rendelkező integrátorok segítségével történik az értékesítés. A potenciális viszonteladókból létre kívánunk hozni egy adatbázist, majd egy meghatározott stratégia kidolgozásával kívánjuk őket felkeresni

 

A beruházás eredményképpen létrejött eszközökkel előállítandó, feldolgozandó, értékesítendő termékek:

A projekt eredményeként létrejön a Woodpecker Kft generált vállalatirányítási rendszertechnológiájának Egyesült Királyságra, mint célpiacra szánt, lokalizált verziója. Cégünk üzleti modelljéből következő adottságként a termék része az az értékesítési és rendszer bevezetési know-how, amely szolgáltatási keretbe foglalja az ERP rendszer bevezetését.
A Woodpecker elsősorban a KKV-szektor számára biztosít Vállalatirányítási rendszereket, melyeknek különlegessége, hogy a modulokból álló integrált rendszert ötvözik az egyedi fejlesztés szabadságával és hatékonyságával. Ennek köszönhető, hogy a Woodpecker rendszerek az elején és később is jól illeszkednek a cég igényeihez. A rendszerek bevezetését üzleti és technikai szakértőkből összeállított csapatok végzik, a technikai megvalósítás éppen úgy feladatuk, mint a cég üzleti céljainak, folyamatainak, problémáinak megértése, és ezekre megoldások nyújtása.

 

További előnyök, melyek az angol piacon is számítanak:

•    A sikeres bevezetés nagyobb biztonsága.
•    Pontosabb illeszkedés következményeként hatékonyabb eszköz a munkavégzésben.
•    Monoton, erőforrást igénylő munkák nagyobb mértékű kiváltása.
•    Hatékonyabb vezetői kimutatások.
•    Szebb céges anyagok.
•    Versenyelőnyt jelentő ötletek és megoldások is beleépíthetők a rendszerbe.
•    Hatékonyabb workflow-k.
•    Kisebb össz bekerülési költség, a rendszer képes a jövőben is követni a cég változásait.
•    Szigorú és rugalmas üzleti folyamatok szükség szerint.
•    Tetszőleges számú felhasználó.
•    Nincsenek licensz díjak.
•    Kis hardver igény.
•    Kapacitás lekötésének lehetősége miatt az új igények gyorsan és tervezhetően bekerülnek a rendszerbe.

 

A Woodpecker rendszerek az alábbi témaköröket támogatják:

•    Árajánlatok kezelése
•    Bérelszámolás
•    Beszerzés
•    Címke nyomtatás
•    Elszámolások
•    Feladatkezelés, workflow
•    Felmérések
•    Fuvarszervezés
•    Géppark, járműpark kezelés
•    Gyártás munkalapok, feladatok
•    HR
•    Hulladékkezelés
•    Iktatás, dokumentumkezelés
•    Jármű mérlegelés, mérlegjegy
•    Kapacitás tervezés
•    Készletkezelés
•    Kimutatások (extra)
•    Kiskeresk., C&C kereskedelem, helyszíni rendelésfelvétel
•    Kontrolling
•    Könyvelés
•    Marketing
•    Megrendelések
•    MEO, naplók
•    Munkanaplók
•    Outlook integráció
•    Pályázat management
•    PDA, érintőképernyők
•    Pénzügy
•    Portál, publikus felületek
•    Projekt management
•    Sales támogatás, CRM
•    Szállítólevelek
•    Számlázás
•    Szárítás, takarmánykeverés, bértárolás
•    Szerviz munkalapok, feladatok
•    Szerződések
•    Tantárgy beosztás
•    Táblatörzs, gazd., perm. napló
•    Tenyésztés
•    Üzleti terv és tény
•    Extra szolgáltatások
•    Adatok migrálása korábbi rendszerekből
•    Kapcsolódás harmadik fél által üzemeltetett rendszerekhez
•    IPAR 4.0 megoldások, kapcsolódás speciális gépekhez, pl. gyártósorokhoz
•    Offline működés telepítési pontok közötti szinkronizálással szinkronizálás
•    Natív app-ok fejlesztése
•    Bármilyen egyéb, speciális, egyedi igény

 

  • Az utóbbi 3 évben 50-60 pályázatban vettünk rész, tapasztaltak vagyunk IPAR 4.0 megoldások kivitelezésében is.

  • megkönnyítjük a pályázati anyagok előállítását 

  • rendszereink eddig minden pályázati ellenőrzésen átmentek

  • az ellenőrzéseken mi is aktívan részt veszünk, csökkentve ezzel az ügyfelünkre nehezedő terhet

  • A Modern Vállalkozások Programja által minősített beszállítóként mindenben megfelelünk a felhívás elvárásainak

  • az MVP szakembereivel személyes, jó kapcsolatot ápolunk

  • nem utolsósorban elégedett lesz rendszerével

bottom of page